Chính sách quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư

Quyền riêng tư
Cam kết của chúng tôi đến sự riêng tư của bạn

Sự riêng tư của bạn là hết sức quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi gửi đến bạn thông báo này để giải thích các hoạt động thông tin trực tuyến của mình cũng như mang đến cho bạn quyền lựa chọn về cách thức mà chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của bạn.

Tiết lộ

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân về những thành viên đã đăng ký trang web này cho bên thứ ba mà không nhận được sự cho phép trước tiên từ chính thành viên đó, trừ khi chúng tôi được yêu cầu phải làm như vậy bởi một quy chế pháp lý, cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền quy định. Thông thưởng, điều này sẽ được thực hiện chỉ sau khi chúng tôi nhận được lệnh của tòa án hoặc trát hầu tòa yêu cầu chúng tôi tiết lộ thông tin. Thông tin cũng có thể được chia sẻ với các đối tác của chúng tôi nhưng chỉ khi có sự cho phép từ thành viên. Thông tin này chỉ được chia sẻ với mục đích cụ thể khi các thành viên chấp thuận để chúng tôi có thể cung cấp thêm nhiều dịch vụ có giá trị hơn.

 


Tương tự như vậy, chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để nhằm thông báo đến cho khách hàng giá vé, ngày giờ ,thời hạn thanh toán vé nhằm nhắc nhở khách hàng xuất vé đúng thời gian. Những báo cáo này không thể xác định đích danh thành viên nào của trang web. Chúng chỉ đơn giản bao gồm bản tóm tắt về thái độ và sự quan tâm của các thành trang web này và mang lại lợi ích cho họ trong khi vẫn nâng cao chất lượng và kinh nghiệm lướt web cho tất cả mọi người mà không ảnh hưởng đến sự riêng tư của bất kỳ thành viên nào. Các đối tác của chúng tôi không thể lấy bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân về bất kỳ thành viên nào được bao gồm trong bản báo cáo này trừ khi thành viên đó cho phép họ làm như vậy.

Làm thế nào thông tin của bạn được sử dụng

Chúng tôi sử dụng địa chỉ e-mail phục hồi để trả lời e-mail mà chúng tôi nhận được. Những địa chỉ này không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác và cũng không được chia sẻ với bên thứ ba.

Để bảo vệ sự riêng tư và bảo mật của bạn, chúng tôi cũng sẽ thực hiện các bước hợp lý để xác minh danh tính của bạn trước khi cấp quyền truy cập hoặc thực hiện chỉnh sửa.

Cam kết của chúng tôi về bảo mật dữ liệu

Để ngăn chặn truy cập trái phép, duy trì độ chính xác dữ liệu, và đảm bảo sử dụng đúng thông tin, chúng tôi đã đưa ra quy trình điện tử và quản lý thích hợp để bảo vệ và giữ sự an toàn cho thông tin chúng tôi thu thập trực tuyến.

Bên ngoài trang web

Người dùng nên biết rằng các liên kết đến những trang web khác không được kiểm soát bởi FBSPY và FBSPY không thuộc đối tượng được thông báo này. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét các chính sách bảo mật của các website khác đó để có thể hiểu thông tin nào họ sẽ thu thập và cách thức họ sử dụng những thông tin đó.

Liên kết trong trang web của chúng tôi

Trang web này cung cấp các liên kết cho các bên thứ ba nhằm mang đến sự tiện lợi trong việc quản lý chốt Sale hiệu quả, các tiện ích liên quan đến chốt sale, telesale. Chúng tôi không có quyền kiểm soát hay duy trì các trang web này. Vì vậy, chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào về nội dung, tính chính xác của các thông tin và / hoặc chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp cũng như được quảng cáo bởi các trang web của bên thứ ba.

Đồng ý của bạn

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đã đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin như chúng tôi đã nêu trên. Chúng tôi có quyền cập nhật và / hoặc thay đổi chính sách bảo mật tại bất kỳ thời điểm nào và sẽ đăng những thay đổi trên trang này để bạn luôn luôn biết được thông tin chúng tôi thu thập sẽ được sử dụng như thế nào, cũng như được tiết lộ trong hoàn cảnh nào. Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn và sẽ không bán thông tin cá nhân của bạn, hoặc tiết lộ thông tin của bạn ngoại trừ như đã nêu trên.

Cách xóa đăng nhập với facebook

Trường hợp bạn đã đăng nhập với facebook trên website của chúng tôi, sau đó bạn muốn xóa dữ liệu đăng nhập với facebook trên website của chúng tôi bạn thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Bạn đăng nhập facebook trên máy tính
Bước 2 Bạn truy cập vào "Cài đặt & quyền riêng tư"
Bước 3: Vào mục "Ứng dụng và trang web"
Bước 4: Tìm trang trang web mà bạn đã truy cập như fbspy.vn bạn chọn "Gỡ"
Bước 5: Chọn xác nhận "Xóa, gỡ bỏ"